ЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ
        ҚАУІПСІЗДІК!

Ызғарлы климат жағдайында көлік құралдарын детектрлеу

Wavetronix LLC компаниясының АҚШ-та шығарылатын зияткерлік көлік жүйелері туралы «PULSE Magazine» журналында Астана қаласының Зияткерлік көлік жүйесінде SmartSensor HD және Matrix радиолокациялық детектрлерін пайдалану туралы мақала жарық көрді.

Wavetronix LLC компаниясының АҚШ-та шығарылатын зияткерлік көлік жүйелері туралы «PULSE Magazine» журналында Астана қаласының Зияткерлік көлік жүйесінде SmartSensor HD және Matrix радиолокациялық детектрлерін пайдалану туралы мақала жарық көрді.